ambities zichtbaar maken

Zichtbaarheid, relevantie en aantrekkingskracht zijn belangrijke aspecten voor succesvol ondernemen. Evenals het communiceren van merkwaarden. Namelijk wie u bent, wat uw visie is, wat u te bieden heeft en waar u voor staat. Maar ook geloofwaardig beter zijn dan de ander. Daarom is het van belang dat gedrag, symboliek en communicatie met elkaar in balans zijn.

corporate identity als specialisme

Koenders design beschikt over die specifieke creatieve en strategische disciplines die nodig zijn om de juiste vertaalslag van de specifieke merkwaarden te maken. Om een uniek onderscheidend vermogen van uw organisatie of product te creëren. Met één duidelijk doel voor ogen: uw zichtbaarheid en succes.


Corporate identity - organisatie identiteitsmix van Birkigt en Stadler

corporate story als vertrekpunt

In nauw overleg bepalen wij met onze opdrachtgever de beleidslijnen. In deze klankbord- en sparringfase staan de basisvragen centraal: ‘Wie zijn we en waar willen we heen?’ Uw corporate story, ofwel uw bedrijfsverhaal, is erg belangrijk. Het verschaft uw klanten, uw medewerkers en relaties duidelijkheid. Het is de basis c.q. de rode draad die door alle in- en externe communicatie loopt.

Koenders design verstaat de kunst om het verhaal rondom uw organisatie en merk helder te beschrijven. Deze corporate story bevat de gemeenschappelijke vertrekpunten voor al uw communicatie.

Neem contact met ons op voor een inspirerend adviesgesprek over uw identiteit.